top of page

IZJAVA O POLITICI ZAŠTITE PRIVATNOST

Zaštiti osobnih podataka klijenata je od velike važnosti za Nisabu. Ova izjava o politici zaštite privatnosti detaljno uređuje načine postupanja s informacijama koje Nisaba, kao voditelj obrade, obrađuje odnosno prikuplja od svojih klijenata. Također, ova izjava o politici zaštite privatnosti uređuje obradu podataka prilikom posjeta internet stranici Nisaba. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU Opća ureda o zaštiti podataka br. 2016/679), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim važećim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Nisaba ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. newsletter ili iz drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

 

Politika vezana uz korištenje i spremanje Kolačića (HTTP cookies)

 

Koristimo kolačiće u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva na stranici. Kolačići su datoteke male veličine koje se privremeno spremaju na vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje vašega računala prilikom sljedećeg posjeta našoj internet stranici. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu posjetitelja ostaju spremljeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se spremaju samo tijekom posjeta stranici Ovisno o vašim postavkama, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

Prava klijenata (ispitanik)

 

Klijent odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim. U slučaju promjene bilo kojeg osobnog podatka molimo vas da nas obavijestite o promijeni kako bismo ažurirali vaše osobne podatke u našoj bazi. Osim ranije navedenog prava na povlačenje privole Opća uredba o zaštiti podataka propisuje kako ispitanici, imaju pravo na pristup i potvrdu od u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

 

OIB: 11902387516

Matični br: 04658060

HPB | IBAN

HR3223900011101003615 

nisaba J.D.O.O. ZA USLUGE

 

Ul. Slavka Kolara 10

10410 Velika Gorica

T: 01.5810.848

M: 091.1707.606

M: 091.9460.921

Automatizirana obrada

 

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste browsera koji koristite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa našoj internet stranici. Ti podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako klijent odnosno posjetitelj ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora, dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli klijenta.

 

Rok čuvanja podataka

 

Vaše podatke čuvamo do isteka roka od dvije godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok čuvanja. Vaše podatke dane u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa čuvamo do isteka roka od dvije godine od prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok čuvanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u marketinške svrhe koja s proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, u tom slučaju osobne podatke čuvamo sve do povlačenja privole.

 

Mjere zaštite sigurnosti

 

Nisaba ulaže velike napore kako bi se osigurao adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka. Svi osobni podaci koje obrađujemo su savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Svi zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost podataka i pridržavati se internih općih akata. Kako bi osigurao usklađenost s Općem uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te drugim važećim propisima Nisaba koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere.

 

Obavijest o promjenama i veze s drugim stranicama

Svaka izmjena i/ili dopuna ove izjave o politici zaštite privatnosti , kao i njezin pročišćeni tekst, bit će objavljeni na našoj internet stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz izjavu o zaštiti privatnosti slobodno nam se obratite. Ova izjava o politici zaštite privatnosti odnosi se na internet stranicu Nisabe. Ukoliko ista sadrži veze s drugim pružateljima usluga ova izjava o politici zaštite privatnosti se na njih ne odnosi.

bottom of page