top of page

USLUGE

Priprema i izrada propisanih poreznih evidencija, obračuna, temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava

Suradnja sa Poreznom upravom i nadležnim inspekcijama te porezni savjeti vezani uz poslovanje 

Pravodobno informiranje klijenata o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja

ZA DRUŠTVA | dnevnik, glavna knjiga, kunsko i devizno poslovanje, knjige ulaznih i izlaznih računa

 

ZA OBRTE | knjiga primitaka i izdataka, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjige tražbina i obveza

OPĆA EVIDENCIJA | dugotrajne imovine, materijalno i robno knjigovodstvo, salda konti dobavljača i kupaca, analitike plaća radnika i porezne kartice radnika, nadzorne knjige uvoza i izvoza te druge propisane evidencije

 

Obračun PDV-a | Obračun amortizacije 

Cesije, kompenzacije, asignacije

Obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i drugih dohodaka

Izrada plaća i naknada radnika

-platne liste, JOPPD obrasci, IP-obrasci, virmani

Izrada putnih naloga, terenskih dodataka te drugih naknada troškova radnicima

Mjesečni, tromjesečni i godišnji financijski izvještaji 

 

Izvještavanje prema HNB-u, Poreznoj upravi te Državnom zavodu za statistiku

Izrada obrazaca i priprema dokumenatacije za kreditiranje te izvještavanje banaka

Izrada posebnih izvještaja prema potrebama klijenata -priprema za reviziju, konsolidirana bilanca, RDG

Računovodstveno i financijsko savjetovanje

Kreditno savjetovanje i posredništvo

Organizacija i menadžment | Ljudski potencijali 

Želite saznati više? Kontaktirajte nas!
bottom of page